LänkarSveriges Dragspelares Riksförbund

https://www.dragspelsforbundet.se/Karlssons Musik AB

http://www.karlssonsmusik.se/index.htmlThomann

https://www.thomann.de/se/index.html?sid=4f6c8c386851e9d585c56474e4e7175d


ABF Ängelholm

https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-skane/abf-nordvastskane/kontakt/angelholm/


Höganäs Manskör

https://www.hoganasmanskor.se/hmk6/default/


Öresundsvarvets Manskör

http://www.oresundsvarvetsmanskor.se/


Sångfåglarna 

https://pro.se/distrikt/distrikt-skane/samorganisationer/samorganisation-angelholm/foreningar/angelholm/aktiviteter/aktiviteter-pro-angelholm/sangfaglarna.html